Scholieren die regelmatig vis eten, hebben betere schoolresultaten. Nu eet nog geen 7 procent van de Nederlandse jongeren de aanbevolen hoeveelheid van twee keer vis per week. Dat blijkt uit een onderzork van de Open Universiteit.

700 Nederlandse middelbare scholieren (havo en vwo) van 12-18 jaar legden in de klas een woordenschattoets af. Hun ouders vulden een vragenlijst in over de visconsumptie. Als graadmeter voor de schoolresultaten werden de eindcijfers in de kernvakken wiskunde, Nederlands en Engels genomen.

Resultaten
Slechts 6,4 procent van de Nederlandse jongeren eet de aanbevolen hoeveelheid vis. 16,9 procent eet de helft van de aanbevolen hoeveelheid. De rest eet minder of zelfs helemaal geen vis. Het onderzoek laat zien dat een hogere visconsumptie samengaat met een betere woordenschat en hogere cijfers, oplopend tot maar liefst 0,25 punt.

Méér vis eten dan de aanbevolen hoeveelheid van twee keer per week heeft geen zin. Dan zijn de prestaties namelijk lager. Deze resultaten gelden bij alle adolescenten, ongeacht hun geslacht, leeftijd, schooltype en het opleidingsniveau van hun ouders. Dit leidt tot de aanbeveling dat jongeren twee keer in de week vis moeten eten, maar ook niet meer.

Autisme en ADHD
Dat het eten van een rol kan spelen in het cognitief functioneren van ouderen of van kinderen met aandoeningen zoals autisme en ADHD was bekend. Maar er was nog nooit een breed onderzoek gedaan naar de relatie tussen visconsumptie en schoolprestaties van gezonde kinderen.

Vanavond dus een lekker visje nuttigen tijdens het diner!

Bron: gezondheidsnet.nl