Leren kinderen de juiste dingen op school en worden ze wel goed voorbereid op hun toekomst in de maatschappij? ”Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan. Leert dit kind nu op school wat het dan nodig heeft om een vliegende start te maken?”, aldus Dekker.

,,We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.”

De staatsecretaris wil dat Nederland met hem meedenkt in een nationale dialoog om zo een samenhangende visie over de inhoud van het onderwijs te vormen. Dit meedenken kan via sociale media middels #onderwijs2032.