Vwo-leerlingen hebben de rekentoets dit jaar goed gemaakt. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen en dan is de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld. Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerste mee voor het behalen van het eindexamen. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast. Dit meldt Rijksoverheid.

Volgens staatssecretaris Dekker laten de resultaten eens te meer zien dat het belangrijk is in te blijven zetten op goed rekenonderwijs. De staatssecretaris complimenteert de leerlingen en docenten met de goede resultaten dit jaar.

Voor vmbo en havo zal de rekentoets volgend jaar nog niet meetellen voor zakken en slagen. Wel komt het cijfer op de eindlijst. De afgelopen jaren werden de resultaten op de rekentoets in vmbo en havo ieder jaar wat beter, maar deze lijn heeft zich dit schooljaar niet doorgezet. Scholen vrezen dat het niet meetellen van de rekentoets een negatief effect op de motivatie kan hebben. Dekker: ‘Deze resultaten laten zien dat op het vmbo en havo nog echt werk aan de winkel is.’

Afgelopen jaren ontvingen scholen extra geld om het taal- en rekenniveau van leerlingen verder te verbeteren. Uit het onderzoek dat het ministerie van Onderwijs heeft laten uitvoeren, blijkt dat scholen hiervan meer rekenlessen en ondersteuningsuren hebben aangeboden. Bijna alle mbo’s bieden aparte lessen voor rekenen aan en geven extra ondersteuningsuren waardoor het rekenonderwijs sterk is verbeterd. Daarbij investeren scholen meer  in taal- en rekenonderwijs dan het extra toegekende bedrag.

De definitieve cijfers voor de rekentoets worden na de zomer bekendgemaakt wanneer ook de resultaten van de laatste afname bekend zijn.

Bron: Nationale onderwijsgids