Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is afgelopen schooljaar opnieuw gedaald. Het aantal basisscholen dat niet aan de minimumeisen voldoet, is gelijk gebleven. Dat meldt de onderwijsinspectie. Het overgrote deel van de scholen krijgt wel een voldoende.

In het voortgezet onderwijs voldeed 92,7 procent van de scholen op 1 september van dit jaar aan de minimumeisen. Een jaar eerder was dat nog 89,9 procent. In het voortgezet speciaal onderwijs was 95,3 procent voldoende, tegenover 91 procent in 2013. In het basisonderwijs bleef het aantal voldoende scholen gelijk op 97,8 procent.

Er zijn regionaal veel verschillen te zien, in Limburg, Zeeland en Utrecht zijn 99 van de 100 basisscholen voldoende. In Flevoland daarentegen is 4,2 procent van de basisscholen zwak. Ook in het voortgezet onderwijs doen Limburg, Zeeland en Noord-Brabant het goed en ook hier blijft Flevoland achter. Bijna een op de tien scholen is daar zwak.

Een school is volgens de Onderwijsinspectie zwak of zeer zwak als er onvoldoende onderwijsresultaten gerealiseerd worden, bijvoorbeeld als er te veel kinderen of jongeren blijven zitten of zakken. Ook speelt mee of er op belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces voldoende kwaliteit is, de leerstof goed doorlopen wordt en de docenten voldoende bekwaam zijn.

RO_IVHO_Logo_Homepage

Bron: Trouw