Op dit moment werken we op een aantal scholen met een rapportagesysteem richting de ouders. Na afloop van de huiswerkbegeleiding stuurt de huiswerkbegeleider een rapport richting de ouders. Hierin vertelt de begeleider kort iets over de werkhouding, het gedrag, of er gebruik gemaakt wordt van een planning en aan welk huiswerk de leerling heeft gewerkt. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan de vakken waar de leerling zwak in is.

Van de ouders krijgen we erg positieve reacties! Hieronder een kleine greep uit de reacties van de ouders:

“We vinden het geweldig hoe het gaat. Lotte is erg positief en dat moeten we hebben! Structureren en plannen van verslagen en werkstukken is volgens ons een aandachtspunt. Bedankt voor de fijne en adequate begeleiding tot nu toe! We hopen en gaan er vanuit dat Lotte hier haar voordeel mee doet.”

“Hartelijk dank voor het voortgangsrapport van Marco. Wij zijn heel blij met dit tot nu toe behaalde resultaat van onze zoon. Wij stellen het inderdaad op prijs als we met enige regelmaat op de hoogte gehouden worden van zijn resultaten.”

We bedanken alle begeleiders voor hun inzet en duidelijke rapportage richting de ouders!