Van 1 tot en met 7 oktober vindt de Nationale Onderwijsweek 2011 plaats. Het motto van de
Nationale Onderwijsweek is Kennis Maken.

Het motto Kennis Maken legt het accent op al diegenen die betrokken zijn bij ‘kennis’,bij het ‘maken
van kennis’,tot leren aanzetten en verwijst in bredere zin naar de kennismaking met het onderwijs
en met de wijze waarop onderwijsinstellingen hun bijdragen leveren aan de ontwikkeling van kennis.

Natuurlijk gaat het opnieuw in belangrijke mate over de rol van leraren en docenten. Leraren en
docenten staan in de eerste lijn en scheppen de voorwaarden voor het leren,de ontwikkeling van
jonge mensen. Als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat,zijn zij een factor van groot belang.

Kijk voor meer info over de Nationale Onderwijsweek op www. Nationaleonderwijsweek.nl