Leerlingen van bassischolen in Rotterdam-Zuid gaan voortaan na schooltijd naar de middelbare school. Het is een ultieme poging om op deze manier de grote leerachterstanden op Zuid tegen te gaan. Fantastisch om te zien hoe deze middelbare school, OSG Hugo de Groot, strijd voor beter onderwijs! Ook Rotterdam zet zich in om de achterstanden in de stad tegen te gaan. Het programma ‘Beter Presteren’ is daar onderdeel van en heeft afgelopen jaar al de zogenoemde ‘vakantiescholen’ opgezet. Inspirerend om te zien hoe iedereen zijn steentje bijdraagt. Ook wij hopen onze bijdrage te leveren!