Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) liet gisteren de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs opgaven van de rekentoets maken. Alle vijf deelnemers zijn gezakt.

Annelotte Lutterman, voorzitter van het LAKS: “De Kamerleden gingen onvoorbereid de toets in, net als de scholieren die geen rekenonderwijs krijgen. De toets is moeilijk te halen zonder goede voorbereiding, geen wonder dat ze zakken!”

Het LAKS liet Tweede Kamerleden op Het Plein in Den Haag voor de Tweede Kamer een zestal rekentoetsopgaven maken. Na afloop ontvingen zij een certificaat met daarop ‘Gezakt’ en een petitietekst met daarin onder andere: “Helaas! Net als veel scholieren in Nederland bent u gezakt voor de rekentoets. Hoogstwaarschijnlijk heeft u (de laatste tijd) geen rekenonderwijs gevolgd en dus niet de tijd en mogelijkheid gehad om u optimaal voor te bereiden op deze toets.”

Lutterman: “We hebben het al vaak gezegd, maar wij willen absoluut niet dat scholieren de dupe worden van slecht rekenonderwijs. Daar schiet immers niemand wat mee op.”.

De actie van het LAKS vond plaats voor de stemmingen in de Tweede Kamer over de vele moties die ingediend zijn naar aanleiding van het debat over de rekentoets dat 3 februari jl. plaatsvond. Er wordt onder andere gestemd over een motie die de rekentoets uit de zak-/slaagregeling moet halen. Dit zou betekenen dat de regel die bepaalt dat alle scholieren vanaf schooljaar 2015-2016 de rekentoets moeten halen om hun diploma te kunnen behalen intact zou blijven.

Door het plaatsen van de rekentoets in de zak-/slaagregeling worden scholieren die moeite hebben met wiskunde en rekenen onevenredig hard gepakt. Het LAKS pleit dan ook voor het schrappem van de rekentoets uit de zak-/slaagregeling. Wel erkent het LAKS, zoals bekend, het belang van betere rekenvaardigheden van scholieren. Het LAKS ziet het rekenonderwijs het liefst ondergebracht bij het vak wiskunde en voor scholieren die geen wiskunde volgen bij aparte rekenlessen. “Zo leren we eerst rekenen voordat we er op afgerekend worden”, aldus Lutterman.

Schermafbeelding 2015-02-11 om 14.25.20

Bekijk hier de opgaven en antwoorden: http://laks.nl/nieuws/…/36/Kamerleden-zakken-voor-rekentoets