Afgelopen dinsdag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel besloten extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor uitbreiding van de onderwijshuisvesting op de huidige locatie van het Greijdanus College in Meppel. Hiermee is een doorbraak bereikt in het dossier om passende huisvesting voor de school. Het plan is om een extra verdieping van circa 650 m2 te bouwen op de huidige laagbouw, te weten de aula van de school, aan de Schoolstraat 5 in Meppel.

Al jaren zijn de Gemeente Meppel en Greijdanus op zoek naar passende onderwijshuisvesting. Door groei van het aantal leerlingen heeft het Greijdanus College dringend behoefte aan meer onderwijsruimte. Sinds 2010 maakt de school hiervoor gebruik van het voormalige gebouw van AOC Terra aan de Ceintuurbaan. Aanvankelijk zou dit voor twee jaar zijn, maar de Gemeente en Greijdanus konden het niet eens worden over een permanent passend alternatief. Het besluit van de gemeente om de oude Rechterenschool beschikbaar te stellen werd door Greidanus begin dit jaar succesvol aangevochten bij de bestuursrechter. Deze raadde de school en de gemeente aan weer met elkaar in overleg te gaan voor een oplossing die past.

Aangezien er geen passende alternatieve onderwijsruimte in de omgeving is, is de optie om uit te breiden op de huidige locatie van het Greijdanus aan de Schoolstraat opnieuw onderzocht. Met een aangepast financieel plaatje ziet het College van B&W dit nu als een reële oplossing voor de ruimtebehoefte van het Greijdanus. Daarmee gaat het als voorstel naar de Raad die daarover dit jaar nog beslist. Met grote voortvarendheid zal Greijdanus dan uitvoering geven aan de (ver)bouw. De school wil de uitbreiding bij de start van het nieuwe schooljaar betrekken.

Bron: Greijdanus