Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Daarom streeft de PO-Raad ernaar dat iedere leerling in 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht

PO-Raad gaat de aankomende maanden aandacht besteden aan het verbeteren van bewegingsonderwijs. Uit een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat leerlingen die drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen, beter kunnen rekenen en spellen.

Kinderen die niet stilzitten tijdens de les pikken de lesstof sneller op dan kinderen die stilzitten. Onderzoekers ontwikkelden een lesmethode waarmee leerlingen drie keer per week een halfuur flink bewegen tijdens het herhalen van de lesstof rekenen en taal. Naast dat de leerlingen beter kunnen concentreren op de stof, zijn ze ook gezonder.

Bron: PO-Raad