Het kabinet wil het makkelijker maken voor docenten in het voortgezet onderwijs om les te geven op basisscholen. Dat kan nu alleen voor vakken als muziek en handvaardigheid en de vreemde talen. Staatssecretaris Dekker vindt dat er geen duidelijke reden is voor die beperking en daarom wordt het ook mogelijk voor bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, wiskunde en natuurkunde. De docenten worden als het ware uitgeleend.

Volgens Dekker blijkt uit onderzoek dat veel kinderen zich in de klas vervelen en zich onvoldoende uitgedaagd voelen. “Vakdocenten zijn bij uitstek in staat om leerlingen al op de basisschool iets op een hoger niveau te leren”, zegt de staatssecretaris.

Soepeler overgang
Hij had het plan al eerder aangekondigd; nu heeft hij een wetsvoorstel klaar. Als het aan hem ligt, gaat het nieuwe systeem het komende schooljaar in. Dekker denkt dat een ander voordeel van zijn plan is dat de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soepeler kan verlopen. Volgens hem weten de onderwijssoorten nu vaak te weinig van elkaar. De maatregel moet helpen om kennis uit te wisselen, waardoor de stap van basisschool naar middelbare school voor een leerling kleiner wordt.

Krimpgebieden
Het kabinet wil verder dat scholen in krimpgebieden vaker samenwerken. Voortaan mag een school de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan een andere school. Dekker verwacht dat scholen zo beter het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van demografische krimp.

Tot nu toe was uitbesteden van leerlingen ook wel mogelijk, maar beperkter. Leerlingen mochten in één schooljaar maximaal de helft van de lessen op een andere school volgen. Volgens de staatssecretaris hebben scholen zelf om de uitbreiding gevraagd. “Zo kunnen ook bij teruglopende leerlingenaantallen gebouwen en praktijkruimten doelmatig worden gebruikt.”

Bron: NOS

Lentekriebels bestaat 10 jaar