Taken uit handen nemen van de docent, dat is ons werk!

Docenten worden normaliter tijdens pauzes en waarnemingsuren ingezet om te surveilleren. De meeste docenten ervaren dit werk als extra ballast en werkdruk verhogend. Naast het geven van lessen zijn ze ook nog verantwoordelijk voor de pauzes en waarnemingsuren. Daarnaast zijn ze op dat moment niet met hun vak bezig en voelen ze zich meer ‘oppasser’ dan docent.

Naar onze mening kostbare energie die beter gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden!

Door gebruik te maken van de surveillanten van Adhocdocent bespaart u tijd en kosten. Het uurloon van een surveillant ligt veel lager dan het uurloon van een docent terwijl de taken door beiden uit te voeren zijn. Adhocdocent zorgt voor een gedegen training zodat uw surveillant stevig in zijn schoenen staat en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het voor leerlingen belangrijk dat ze hetzelfde gezicht zien. U krijgt voor uw locatie een vaste pool van surveillanten toegewezen. Een van de surveillanten is eindverantwoordelijke en draagt zorg voor de planning en het contact met uw locatie.

Voor u op een rij:

  • Kostenbesparing
  • Vaste pool
  • Getrainde surveillanten
  • Ontlasting docententeam
  • In te zetten bij pauzes
  • In te zetten tijdens waarnemingsuren