Wel tijdelijk personeel, maar geen werkgeverszorgen. Wellicht heeft u een medewerker die u graag wilt inzetten maar die u niet in vast dienstverband wilt. Payrolling is daarvoor de oplossing.

Waarom Payrolling?

De meest voorkomende redenen om iemand te payrollen zijn het tijdelijke karakter van de functie, het uitstellen van een vast contract of het aanbieden van een flexibel contract.  Wij nemen voor u de personeelsadministratie over.

Hoe werkt Payrolling?

  • U draagt bij Adhocdocent een medewerker aan die u zelf niet in dienst wilt hebben
  • In overleg met Adhocdocent bepaalt u wat de voorwaarden worden voor de arbeidsovereenkomst van de medewerker
  • Adhocdocent neemt namens u contact op met de medewerker
  • De medewerker gaat bij Adhocdocent in dienst
  • U krijgt maandelijks een factuur met een specificatie van de loonkosten