De jaarcijfers van het CBS geven in grote lijnen aan dat het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. We worden hoger opgeleid, we gaan langer naar school, we halen vaker een diploma. In 2008 scoort Nederland voor alle vakken boven het Europese gemiddelde. Op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschap is er sprake van een daling ten opzichte van 2003.

In Europa staat Finland traditioneel bovenaan, maar Nederland volgt daar snel onder.

Meer cijfers

  • – Vmbo’ers kiezen steeds vaker voor een intersectoraal programma
  • – Meer economie in vakkenpakket van havisten en vwo’ers
  • – Aantal geslaagden in het voortgezet onderwijs iets afgenomen
  • – Aanzienlijke verschuiving in het aantal geslaagden per profiel
  • – Meer voortijdige schooluitval in grotere gemeenten
  • – Flevoland heeft relatief de meeste voortijdig schoolverlater