Middelbare scholieren hebben in 2012 en 2013 betere resultaten geboekt op hun centrale eindexamen dan in 2011. Na dat jaar werden de regels aangescherpt en de verwachting was dat daardoor meer leerlingen zouden zakken, maar het tegendeel blijkt waar, dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek.

Sinds 2012 gelden strenge regels voor de eindexamens. Zo mag je op havo en vwo niet meer dan één onvoldoende hebben als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij de onvoldoende niet lager mag zijn dan een 5. Ook mogen onvoldoendes van het centrale examen niet zomaar meer worden gecompenseerd met een goed cijfer van een schoolexamen.

Volgens VO-Raad-voorzitter Paul Rosenmöller gaat het niet alleen om resultaat, dingen als samenwerken, je presenteren en opgroeien tot volwaardig burger zijn ook van belang. Het betere resultaat komt volgens onderwijskundige Lyset Rekers-Mombarg van de Rijksuniversiteit Groningen doordat leerlingen in de bovenbouw harder zijn gaan werken op weg naar het eindexamen. Andere verklaringen, bijvoorbeeld dat de examens makkelijker zouden zijn gemaakt, zijn niet van kracht, aldus Rekers.