Op woensdag 5 oktober heeft Hugo de Jonge de beste leraren van Rotterdam bekend gemaakt. Inspirerend om te zien hoe deze mensen zich inzetten voor het Rotterdamse onderwijs. Enthousiaste docenten die zich elke dag weer voor de volle 100% geven voor hun leerlingen zijn waardevol! Wij feliciteren dan ook de winnaars en de genomineerden.

Naast de uitreiking werden er ook workshops gehouden over het contact tussen de school en de verzorgers/ouders. Vanuit de workshops kwam duidelijk naar voren dat het contact tussen betrokkenen intensiever is tijdens de basisschool dan tijdens de middelbare school. Ouders zijn ook van mening dat leraren tijdens de basisschooljaren  mede verantwoordelijk zijn voor de opvoeding maar deze verantwoordelijkheid in het voortgezet onderwijs losgelaten moet worden. Daardoor is het contact ook minder intensief en geven ouders/verzorgers de kinderen daarin ook meer eigen verantwoordelijkheid. Vanuit docenten binnen het voortgezet onderwijs is er ook minder behoefte om contact te hebben met de ouders. Wat wel opvalt is dat degenen waar ze wel contact mee moeten hebben vanwege het gedrag van de leerling, vaak niet bereikbaar zijn. Interessant onderwerp om eens over door te praten!